Συντήρηση - Εγκατάσταση

Θεωρούμε υποχρέωση μας την εγκατάσταση των κατασκευών ή των εμπορευμάτων που παραδίδουμε. Επιπλέον, συντηρούμε και μετασκευάζουμε τις INOX κατασκευές των πελατών μας, με στόχο να δείχνουν καινούργιες και πιο λειτουργικές.