Μελέτη και Σχεδιασμός

15 Χρόνια εμπειρίας

 

Στα 15 χρόνια εμπειρίας έχουμε υλοποιήσει χιλιάδες κουζίνες και χιλιάδες γραμμές παραγωγής έτοιμου φαγητού. Ξέρουμε καλά τι είναι λειτουργικό και τι όχι, γι’ αυτό και είμαστε σε θέση να σχεδιάζουμε, από μεγάλους έως και πάρα πολύ μικρούς χώρους. Αυτή μας την εμπειρία αξιοποιούμε προς όφελος των πελατών μας και σχεδιάζουμε την κάτοψη της κουζίνας τους ή τη γραμμή παραγωγής τους δωρεάν. Η κάτοψη εκτός από τη χωροταξική διαρρύθμιση, περιλαμβάνει: inox κατασκευές, εξοπλισμό μηχανημάτων, ηλεκτρολογική και υδραυλική καθοδήγηση.

Η φιλοσοφία μας

Υπάρχει εκτενέστατη βιβλιογραφία για το τι πρέπει να υπάρχει σε ένα χώρο παραγωγής φαγητών και μάλιστα με σαφή διάκριση μεταξύ μεγάλης μαζικής παραγωγής (caterings) και λιανικής εστίασης (εστιατόρια, snack bars, fast food κλπ.).

Ένα επιτυχημένο catering μπορεί να είναι οπουδήποτε, μία επιτυχημένη επιχείρηση εστίασης δεν εξαρτάται μόνο από το παραγόμενο προϊόν και το σέρβις, αλλά και το σημείο (location).

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι μία επιχείρηση έχει βρει ένα μαγαζί σε ιδανικό σημείο, χωρίς όμως να έχει τους ιδανικούς χώρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται εμπειρία και εφευρετικότητα για να σχεδιαστούν και να εξοπλιστούν έξυπνα, οι γραμμές παραγωγής, έτσι, ώστε τα προϊόντα να βγαίνουν γρήγορα και σωστά.

Τα βήματα για να σχεδιαστεί ο χώρος παραγωγής είναι τα εξής:

 1. Ορίζουμε το χώρο παραγωγής , μέσα στο εστιατόριο.
 2. Ορίζουμε το σημείο διαφυγής (πάσο) των προϊόντων, έτσι, ώστε το σέρβις να εκτελείται με καλύτερο τρόπο.
 3. Στη συνέχεια σχεδιάζουμε ξεχωριστά τα πόστα που θα παράγονται τα προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια νοητή γραμμή μεταξύ πόστου και σημείου διαφυγής (πάσο). Επιπλέον, θεωρούμε ότι κάθε πόστο είναι και μία θέση εργασίας που λειτουργεί ανεξάρτητα και καμία άλλη θέση εργασίας δεν εμπλέκεται στο χώρο της.
 4. Διαπιστώνουμε ποια προϊόντα γειτνιάζουν σε επίπεδο παραγωγής. Δηλαδή, σε ποια προϊόντα χρειάζεται κατά το δυνατόν, κοινός εξοπλισμός. Έτσι, ορίζουμε ποια πόστα θα είναι δίπλα το ένα στο άλλο.
 5. Σχεδιάζουμε τις κατασκευές στις πραγματικές διαστάσεις του χώρου, με στόχο να αξιοποιηθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό .
 6. Επιλέγουμε το κατάλληλο εξοπλισμό, βάσει διαστάσεων και επιθυμητής παραγωγικότητας.
 7. Παρουσιάζουμε τη μελέτη στους πελάτες μας.
 8. Αμέσως μετά την έγκριση από τον πελάτη μας, δημιουργούμε σχέδιο καθοδήγησης ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης.
 9. Ξεκινάμε την υλοποίηση.
  Όλη η μελέτη αποτυπώνεται σε σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD με ακριβείς διαστάσεις και παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες μας.